logo for Ørelægerne på Budolfiplads Aalborg  

 Budolfi øre-næse-halsklinik, Aalborg

slange.png

Allergivaccination (immunterapi)


Hvad er immunterapi?

Der findes to forskellige måder, man kan give immunterapi på, ved indsprøjtninger eller som tabletter. I Danmark bruges oftest den klassiske immunterapi med indsprøjtninger under huden (subkutan immunterapi). Immunterapi med tabletter gives som tabletter under tungen (såkaldt sublingual immunterapi). Indtil videre er der kun markedsført 2 produkter til sublingual immunterapi (tabletter mod græspollenallergi og mo husstømider).

Princippet i den klassiske subkutane immunterapi er, at allergenerne gives som indsprøjtning under huden. I starten vaccineres du med meget små doser af det allergen (f.eks. birkepollen), der er årsagen til allergisymptomerne. Denne dosis øges gradvist for at kroppen kan opbygge modstandskraft, og for at du ikke får så kraftige allergisymptomer. Ved sublingual immunterapi får man den samme dosis fra starten.


Immunterapi har i mange kliniske undersøgelser vist sig at være en effektiv behandling af visse allergiske sygdomme. Virkningen af immunterapi indsætter langsomt, og den kan i starten ikke fjerne alle symptomer. Det er derfor vigtigt, at du bliver ved med at tage den allergimedicin, du plejer at bruge. Før du stopper med allergimedicin, skal du aftale dette med din praktiserende læge eller ørelæge på Budolfi Plads.


Undersøgelser før behandling

Inden behandlingen startes, skal vi sikre os, at det allergen, du skal vaccineres med, er den vigtigste årsag til din sygdom. Der skal derfor udføres priktest og blodprøver og din lungefunktion skal måles. Herefter vil der blive lagt et program for den videre behandling.


Selve behandlingen

Behandlingen med indsprøjtninger opdeles i to faser, opdosering og vedligeholdelse (med den dosis, du skal fortsætte med i resten af behandlingsforløbet). Den første del af behandlingen hvor dosis øges, foregår en gang om ugen. Ved den første behandling skal der gives to injektioner med 30 minutters mellemrum. Herefter får du kun en indsprøjtning pr. gang. Vedligeholdelsesdosis nås sædvanligvis efter cirka14 ugers behandling og derefter øges intervallet mellem indsprøjtningerne gradvist til 6 uger.

Ved sublingual immunterapi får man den samme dosis fra starten.

For at opnå en langtidseffekt, så behandlingen også virker efter ophør med vaccinationerne, skal den gennemføres i 3 år (6 indsprøjtninger om året).

Der er under hele behandlingen – specielt under den første del med dosisøgning – en beskeden risiko for, at indsprøjtningerne kan udløse allergisymptomer. Af hensyn til din egen sikkerhed skal du derfor være under observation 30 minutter efter hver vaccination, og du må ikke forlade klinikken, før injektions-stedet på armen er undersøgt. Astma-og høfeberpatienter skal måle peak-flow før og efter hver vaccination. Du skal i det første døgn efter indsprøjtning registrere hævelse på injektionsstedet og andre gener, hvis de skulle opstå.


Vigtigt at vide

Hvis du efter at have forladt klinikken bliver utilpas og/eller udvikler allergisymptomer som høfeber, hudkløe eller nældefeber andre steder på kroppen end der, hvor du er blevet vaccineret, skal du straks indtage en antihistamintablet. Hvis denne ikke virker i løbet af 30 minutter, skal du søge læge eller tage på skadestuen og der oplyse, at du er blevet vaccineret.
Du skal undgå at drikke alkohol mindst 8 timer før en vaccination, da alkohol øger risikoen for bivirkninger.

Andre typer af vaccinationer bør ikke gives indenfor en uge før og efter allergivaccination.

Efter vaccinationen bør du ikke resten af dagen udøve anstrengende sport eller anden form for hård fysisk aktivitet, da dette kan provokere allergisymptomer.

Indsprøjtningerne gives ikke, hvis du inden for de sidste 3 dage før en vaccination har haft en infektionssygdom (f.eks. forkølelse eller influenza) eller forværring af allergiske symptomer. Er du syg eller på anden måde forhindret i at møde op, bedes du ringe og aftale ny tid til vaccination. 
Hvis du udebliver uden afbud, vil du ikke blive indkaldt men skal selv tage kontakt til os.


Ørelægerne Budolfi Plads – åbningstider

Hverdage mellem kl. 9.00 og 15.30 samt tirsdag til kl. 16.30.

Telefonnummer: 98 13 30 44

 

Pascal Bonvin, maj 2016

revideres inden maj 2019

 

 

 

 


Øre- næse- halsklinikken på Budolfi plads   |   Budolfi Plads 1   |   9000 Aalborg   |   Tlf 98 13 30 44
administration