Fjernelse af mandler hos børn

På selve operationsdagen den ________ kl. _________ skal I møde op i Sygehus Thy-Mors, afd. S5, Højtoftevej 2, 7700 Thisted. 

Barnet skal opereres i fuld narkose og skal faste fra midnat dagen før operationen. Barnet må drikke ½ glas vand eller saftevand om morgenen senest 2 timer før operationstidspunktet.

Hvis barnet skulle blive syg op til operationen, skal I melde afbud på følgende tlf. 96199902, mandag til torsdag mellem 8.00 -10.30.

Hvis barnet får medicin, skal det ikke tages om morgenen på operationsdagen, medmindre I har fået besked på det. 

Tag medicinen med på sygehuset.

 

Der kan være flere grunde til at fjerne mandlerne 

  • Store eller hævede mandler
  • Spise eller trivselsproblemer
  • Snorken og dagtræthedssymptomer
  • Gentagne halsbetændelser
  • Dårlig ånde

 

Operation

Mandlerne fjernes igennem munden, hvoor et instrument anbringes på tungen. Der kan derfor være ømhed og smerter i tungen et par dage efter operationen. En af forældrene må være sammen med barnet indtil det sover på operationsstuen.  Barnet og en voksen må overnatte sammen på afd. S5.

 

Efter operationen

Efter operationen bliver barnet observeret på opvågningsafdelingen nogle timer. Derefter køres barnet til sengeafsnittet.  Det  kan forventes, at barnet kan være træt og forkvalmet efter indgrebet. Der kan være opkastning af gamllet blod. Vi giver medicin for at forebygge dette.

Der vil være smerter, som svarende til en kraftig halsbetændelse, og der vil være behov for fast smertestillende medicin i 8-10 dage efter operationen.

 

Ved udskrivelsen

Vil øre-næse-halslægen tilse barnet inden udskrivelsen. Under indlæggelsen får I oplysninger om kosten og smertestillende medicin.

Barnet skal holdes hjemme fra institution i 10 dage, og fysisk aktivitet skal undgås de første 14 dage. Dette af hensyn til risikoen for infektion og blødning efter indgrebet.

 

Vigtigt

Ved problemer med smerter, blødning eller feber skal I kontakte øre-næse-halsklinikken i dagtiden på tlf. 96 19 99 02 mandag til torsdag kl. 8.00 - 10.30 eller henvende jer direkte.

Ved akutte problemer udenfor dagstid skal I kontakte vagtlæge.

Blødning nogle dage efter indgrebet kan i sjældne tilfælde nødvendiggøre indlæggelse.

 

Kontrol

Ved udskrivelsen tages der stilling til, om det er nødvendigt med en kontrolundersøgelse i øre-næse-halsklinikken Thisted eller Nykøbing.