Fjernelse af polypper hos voksne

På selve operationsdagen den ___________ kl. ________ skal du møde op i Sygehus Thy-Mors, sfdeling S5, Højtoftevej 2, 7700 Thisted.

Du skal opereres i fuld narkose og skal faste fra midnat dagen før operationen. Du må drikke ½ glas vand eller saftevand om morgenen senest 2 timer før operationstidspunktet. 

Hvis du bliver syg inden operationen, skal du melde afbud på følgende tlf.nr.: 96 19 99 02, mandag til torsdag 8.00 - 10.30.

Hvis du får medicin, skal du ikke tage den om morgenen den dag du skal opereres, medmindre du har fået besked på det. Tag din medicin med på sygehuset.

 

Næsepolypper

Næsepolypper er forårsaget af en hævelse af vævet i næse og evt. også bihuler. Det skyldes ofte en inflammation (en slags betændelse uden bakterier).
Næsepolypper kan ses sammen med allergi og infektion, men den nøjagtige grund til at nogle får polypper og andre ikke - ved man ikke.
Allergi er ikke hyppigere hos personer med næse-polypper end hos personer, der ikke har polypper.
Næsepolypper hos voksne kan ses sammen med astma (udviklet i voksenalder) og hos personer, der ikke kan tåle acetyl-salicyl-syre (kodimagnyl mv.)
20-40% af patienter med polypper vil også have astma . 8/100 patienter med polypper vil også have astma og acetyl-salicyl-syre intolerans. Hos disse personer har polypperne en større tendens til at komme igen - efter medicinsk og kirurgisk behandling

Symptomer på næse-polypper:

  • Nedsat luftpassage i næsen
  • Løbe-næse og tendens til nyseture
  • Nedsat lugte- og smagssans
  • Tendens til forkølelse

 

Forberedelse til operation

Du har formentlig tidligere fået fjernet polypper i næsen i lokal-bedøvelse, og er i fast behandling med næsespray eller -dråber. (binyrebark-hormon). Det har imidlertid ikke været nok til at holde dine symptomer på næsetæthed og nedsat lugtesans nede.
Derfor er det besluttet, at du skal have dine polypper fjernet i fuld bedøvelse.

 

Inden operation

Inden operationen har du måske fået foretaget en CT-scanning af dine bihuler. Denne undersøgelse viser, hvor udbredte dine polypper er.
Vi laver operationen for at du får bedret din luftpassage, og måske lugtesans - og uden at vi laver et større indgreb ind i dine bihuler (FESS-kirurgi).
Du skal evt. forbehandles med prednisolon tabletter i 10 dage inden indgrebet, for at minimere blødningen under indgrebet. Denne medicin skal du langsom trappe ud af efter operationen. Det får du udførlig instruktion om mundtligt og skriftligt inden operationen.

Når du kommer til Sygehus Thy-Mors vil personalet tage imod dig, og du vil komme til at tale med narkoselæge om bedøvelsen.
Kirurgen vil også tale med dig inden du bedøves.

 

Operationen

Foretages i fuld narkose. Når du sover, lægges der lokalbedøvelse i næsen. Dernæst fjernes polypperne - oftest med en såkaldt shaver, der fjerner dine polypper mest skånsomt.
Der sendes altid væv til undersøgelse, for at vide, hvilken type polypper det drejer sig om.
Efter indgrebet lægges et par små tamponader op i næsen.

 

Efter operationen

Køres du på Opvågningen et par timer. Dernæst til afd. S5, hvor du efter yderligere et par timer kan udskrives til hjemmet. Det kan også være at vi har aftalt at du overnatter på afdelingen.

Tamponadefjernelse aftales individuelt med ørelægen.
Der kan forventes lidt blodig sivning fra næsen de første dage.

 

Sygemelding

Afhængigt af dit arbejde skal du være sygemeldt fra 2-7 dage. Det anbefales, at du ikke anstrenger dig fysisk de første 4 dage.
Det er sjældent at der er smerter i forbindelse med indgrebet. Du må ikke pudse næsen de første dage efter indgrebet. Vi anbefaler hyppig saltvandsopsnusning eller sprayning med saltvand de første dage. Se vejledning om saltvands-opsnusning.

Et par dage efter indgrebet skal du genoptage næsespray/dråbe behandlingen. Der aftales kontrol i klinikken, Thisted eller Nykøbing, efter ca. 3 måneder.