Operationsskema

 

Navn:                                                       CPR nr:                       

 

Operation:                                                 Vægt:           

 

 

Barnet må ikke have neglelak på fingrene og tæerne   

Barnet må ikke have strømpebukser.              

Forældrene skal spise morgenmad

 

  JA   NEJ
Er barnet sund og rask?    
Er barnet fastende i 6 timer?    
Får barnet medicin til dagligt?    
-        Hvis JA, har barnet taget sin astmaspray/epilepsimedicin som vanligt?    
Har barn allergier?    
Har det været problemer med bedøvelse før?    
Lider barnet af astma?    
Lider barnet af sukkersyge?    
Lider barnet af hjertesygdom?    
Lider barnet af blodmangel?    
Har barnet tidligere fået påvist MRSA?    
-        Hvis JA, er barnet erklæret MRSA-fri?    
Har barnet inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med MRSA- positiv person?    
-        Hvis JA, har barnet har boet sammen med eller haft anden tilsvarende længerevarende kontakt med person, der er MRSA- positiv?    
Har barnet inden for de sidste 6 måneder modtaget behandling på hospital eller klinik i udlandet (uden for Norden)?    
-        Hvis JA, har opholdet  varet over 24 timer eller har der været udført invasivt indgreb (operationer)?    
Har barnet inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med levende svin?    
-        Hvis JA, har barnet selv eller et husstandsmedlem har haft dagligt arbejde i en svinestald eller på anden måde arbejdet med levende svin?