Værdi- og arbejdsgrundlag

Hver patient behandles på et så højt fagligt niveau som muligt.

 • Lægerne deltager i faglige kurser flere gange årligt for at bibeholde og udvikle det faglige niveau.
 • Vi viderevisiterer patienten, hvis vores ekspertise ikke slår til.
 • Videreuddannelse og efteruddannelse prioriteres for de ansatte. Det tilstræbes at give de ansatte kompetencer, så de i nogle arbejdsfunktioner arbejder selvstændigt. 
 • Ansvaret for behandlingen er øre-næse-halslægernes.
 • Der er åbenhed og tillid, så patienter føler sig trygge.
 • Det tilstræbes at give så fyldig information som muligt fra personale til patient om sygdom- og behandlingsforløb. Ved akutte konsultationer koncentrerer vi os om det akutte, andre ting kan tages op ved følgende konsultationer.
 • Der er akutte tider mandag til torsdag, hvor klinikken har åben. Nogle dage både i Thisted og Nykøbing , andre dage kun det ene sted. 
 • Der sikres et sammenhængende forløb for patienten, f.eks fra forundersøgelse til operation og til efterfølgende kontrol. Det har været muligt for øre-næse-halslægerne selv at operere de allerfleste tilstande, der kræver kirurgisk behandling på Thisted Sygehuse. 
 • Hvis der er problemer med at komme igennem på telefonen til os for at få akut tid opfordres til at tage kontakt til egen læge, der via et direkte tlf.nr til os vil kunne kontakte os for akut tid samme eller næste dag.
 • Forældre til børn med øreproblemer tilbydes hurtig konsultation. 
 • Vi tilstræber at give en ensartet behandling i klinikkerne i hhv. Thisted og Nykøbing. 
 • Vi prioriterer lys og imødekommende indretning med kunst på væggen, af hensyn til både patienter og personale.

Redigeret feb 2022, PB