SNORKEOPERATION

Efter udredning har du fået konstateret social snorken. Målet med indgrebet er, at reducere snorken og dermed bedre søvnkvaliteten.

 

Om operationstyperne

Vi tilbyder primært to former for snorkeoperation: 

  • ​Coblation/koldbrænding. Her anvender kirurgen en sonde og med denne kanalleres typisk 5 steder i bløde gane og drøbel med det formål at danne arvæv for at få vævet til at skrumpe og stivgøre det.
  • En ganeplastik hvor man forkorter bløde gane og fjerner drøblen. Drøblen har i den vestlige verden ingen funktion, men i Afrika kan den have betydning for sprogfunktionen til at fremføre visse kliklyde.

 

Efter indgrebet

Aktivitet: På operationsdagen må du tage den med ro.
Kost: De første dage efter operationen anbefales koldt at drikke (undgå kulsyre) og blød, kold mad.
Smerter: Det er normalt med smerter efter snorkeoperation. Specielt efter fjernelse af drøblen har flere noget ondt, men det kan variere stærkt fra person til person. Nogle patienter oplever, at smerterne forværres 3.-4.- dagen og de fleste føler, at smerteproblematikken er ovre 10. dag. Panodil anbefales som fast medicinering. Ørelægen kan i forbindelse med indgrebet medgive recept på Voltaren og evt. Dolol

 

Komplikationer

Blødning er sjælden. Det optræder i de fleste tilfælde i de første timer efter operationen men kan også forekomme 5.-7. dag, når skorper løsner sig. Feber som varer længere end to dage kan være tegn på infektion. Opstår der komplikationer skal læge kontaktes.

 

Kontrol
Der aftales normalt kontrol en måned efter operationen for at vurdere, om der har været effekt af indgrebet.

 

Redigeret feb. 2022, PB