Delvis fjernelse af mandler (Tonsillotomi)

Hvorfor?

For at bedre pladsforholdene i svælget.

Herved reduceres risikoen for fejlsynkning og for at få maden galt i halsen, ligesom snorken og natlige vejrtrækningspauser begrænses. Oftest stiger appetitten betydeligt.

Det er lægen der under den eller de indledende undersøgelser afgør, om der er behov for reduktion af mandlerne.

 

Hvordan?

Reduktion af mandlerne kræver en kortvarig fuld bedøvelse.

Operationen foretages gennem munden.

Med en speciel el-saks fjernes en del af mandlerne. Selve operationen varer ca. 10 min.

Ved bedøvelsen anvendes kun inhalationsnarkose. Der bliver således ikke anlagt nåle/venflon. Af hensyn til barnet, bliver narkosen indledt hurtigt, og det forventes, at barnet så vidt muligt er forberedt på dette af forældrene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduktion af mandlerne – på selve dagen:

Barnet skal være ledsaget af to voksne på operationsdagen. 

Ved ankomst til klinikken bedes I sørge for at barnet kommer på toilettet, med mindre det har ble på.

Pårørende følger med ind på operationsstuen og bliver der til barnet sover. 

Efter operationen løftes barnet på opvågningen, og pårørende kaldes ind til barnet, mens det vågner. Man skal lade barnet ligge indtil det begynder at vågne. Opvågningssygeplejersken vil holde øje med barnet. Barnet kan godt vågne med smerte efter operationen.

Lægen orienterer om indgrebet og forløbet og undersøger barnet inden hjemsendelse.

 

Medicin og smertestillende:

På operationsdagen tages barnets eventuelle vanlige medicin, senest 2 timer før indgrebet sammen med paracetamol (Panodil/Pinex) som mixtur eller stikpille, svarende til barnets alder og vægt og flydende Bonyl som ordineret på recepten.

Barnet har behov for smertestillende medicin de første 2-3 dage (paracetamol), hvor vi tilråder at det gives fast. Hvis dette ikke er nok tilrådes at supplere med Bonyl 2 gange dagligt.

 

Efter operationen:

Barnet må efter reduktion af mandlerne spise kold blød kost og kolde drikke det første døgn efter operationen. Derefter kan der spises og drikkes frit.

 

Komplikation til operationen:

Komplikationer ved operationen er primært blødning. Risiko for blødning er størst det første døgn. Hvis barnets spyt er med friskt blod, skal hun/han sættes op og gives isterninger. Standser blødningen herved kan man se an. Bløder det fortsat eller kaster barnet gammelt sort blod op, skal man straks kontakte vagtlæge eller skadestue.

Man kan forvente, at barnet har smerter i dagene efter operationen.

 

Kontrol:

Vi anbefaler, at barnet holdes hjemme 2-3 dage efter operationen.

Efter operationen er der kontrol i klinikken efter ca. 4-6 uger

 

Er man i tvivl –  kontakt vagtlæge eller skadestue!

 

Redigeret feb. 2022,PB