Allergivaccination (immunterapi)

Behandling af høfeber og astma

Hvis der er påvist allergi ved enten priktest eller RAST- test,  anbefaler vi behandlinger efter de retningslinjer som ARIA (Allergic Rhinitis and its impact on Astma, WHO) har udstukket.

Det betyder:

 

1.
Det tilstræbes at nedsætte eller minimere kontakten med det allergen, som der er påvist (husstøv, birk, græs, bynke, svampe, hund, kat, hest, fødemiddel m.fl).


Ved birke- og græspollenallergi betyder det f.ex at man skal undgå udendørs aktiviteter når pollentallene er højest, hvis det er muligt. Ved at rense næsen med saltvand kan man reducere antal pollen der i næseslimhinden og bronkierne udløser symptomer.

Hvis der er tale om husstøvmideallergi er det vigtigt, at der ikke er tæppe på gulvet i soveværelset. Det er vigtigt at der luftes godt ud 2 gange daglig.

Hvis der er allergi overfor kæledyr, er det vigtigt, at de ikke opholder sig i soverum, som et minimum.

Det er vigtigt, at der ikke ryges inden døre, da det øger følsomheden for de allergiske faktorer, og kan nedsætte udbyttet af medicinsk behandling.

 

2.
Medicinsk behandling af øjen, næse og lungesymptomer.

 

Der findes forskellige typer af medicin til behandling af høfeber og astma forårsaget af allergi.

Der findes de såkaldte anti-histaminer (søsygetabletter), hvor det er vigtigt at der bruges de tabletter, der sløver mindst.

Anti-histaminer medfører mindsket nysen og tendens til løbenæse. De virker ikke så godt på tæthed i næsen. De  virker også på kløe og irritation i øjne og lunger.

Den mest effektive behandling er med næsespray/næsedråber med binyrebarkhormon. De virker på den måde, at de virker direkte på slimhinden i næsen ved at nedsætte den allergiske reaktion og ved at nedsætte den øgede følsomhed for allergener.  Der  findes forskellige medikamenter indenfor denne gruppe, og de virker alle og vil give bedret livskvalitet, hvis de bruges hver dag. Det er vigtigt at de tages på den korrekte måde. Det fortæller vi om i klinikken, og vi har udarbejdet en skriftlig vejledning om hvordan næsesprayen tages effektivt med mindst risiko for lokale bivirkninger.  Mange er bange for at bruge binyrebarkhormoner lokalt i næsen, men korrekt administreret er der ingen problemer.

Hvis der er tale om symptomer fra næse eller øjne i pollensæsonen anbefales behandling i sæsonen.

Hvis der er tale om helårssymtomer som fex ved husstøvmideallergi anbefales behandling hele året.

Hos patienter med næsepolypper kan det være nødvendigt at tage næsespray i mange år.  Det kan man gøre,  da virkningen er lokalt, og ikke påvirker hele organismen.

Hos børn, der tager binyrebarkhormon i en længere periode, skal man være opmærksom på deres vækst.

Hvis der er lungesymptomer/astma er det vigtigt at der behandles med inhalation af medicin, der indeholder binyrebarkhormon.

Også her er det vigtigt at det tages på den korrekte måde, at at man gurgler halsen godt efterfølgende med almindelig vand, for at undgå svamp i svælg og øvre luftveje.

 

 

Patientvejledning vedrørende næsespray

Du har fået ordineret næsespray. Det er vigtigt at du overholder ordinationen og bruger næsesprayen konsekvent i den foreskrevne periode. Ellers vil virkningen være usikker.

Næsesprayen kan tages på to forskellige måder.

 • Hold næsesprayen lodret i næreboret og indsnus roligt mens du sprayer.
  Studsen skal pege væk fra næseskillevæggen.

   
 • Er der ordineret 2 pust i hvert næsebor kan du vælge at holde næsesprayen først lodret i næseboret, og derefter vandret i næseboret "indsnus" roligt mens du sprayer.

 

Det er vigtigt, at du gurgler halsen i vand umiddelbart efter brug af næsesprayen for at modvirke svamp i svælget.

Ved brug af næsespray opnås der i nogle tilfælde først fuld effekt efter en periode på 4 uger.

Læs altid indlægssedlen i din næsespray. 

 

 

Saltvands-opsnusning

Formålet:

 • Er at fjerne skorper fra næsens slimhinde på en skånsom måde.
 • Anbefales efter næseopreationer, ved forkølelser, ved slimhindeproblemer, bihuleproblemer og efter næseblødning.
 • Hvis der anvendes næsespray eller næsedråber kan det anvendes før medicinen.

 

Fremgangsmåde:

 • Kog 1 liter vand og bland 1 strøet  dessert-ske-fuld salt i.
 • Dette sættes koldt og overdækkes. Der laves en frisk portion dagligt.

 

Anvenselse:

 • Man stiller sig ved vasken eller toilettet.
 • Væsken hældes op i en ske, og man snuser det op i det ene næsebor, mens man med en finger holder for det andet næsebor.
 • Derefter pustes saltvandet forsigtigt ud igen. Gentag det nogle gange til, der ikke kommer mere ud.
 • Proceduren kan gentages 3-4 gange dagligt.
 • Hvis der anvendes næsespray eller nædedråber kan saltvand anvendes før medicinen.

 

 

3.
Overvejer allergi-vaccination (hypo-sensibilisering).

 

Hvis der fortsat er symptomer på trods af medicinsk behandling af høfeber og evt. astma.

Et ønske om ikke fast at tage medicin (medicin indtagelsen mindskes meget efter denne behandling, evt. er der ikke mere behov for medicinsk behandling) nu og på længere sigt.

Hvis den medicinske behandling  opfattes ubehageligt for patienten.

Det er vist, at allergivaccination af børn imod et allergen (fex. Græs) kan nedsætte risikoen for senere at udvikle allergi overfor andet allergen (f.ex husstøv, birk eller andet). Det er ligeledes vist, at risikoen for at barnet senere udvikler astma nedsættes ved denne behandling.

 

Hypo-sensibilisering - allergivaccination.

I forbindelse med konsultation i klinikken kan vi drøfte evt. allergivaccination.

Det er en langvarig behandling, der kræver disciplin, hvor mødetider overholdes.

Under hypo-sensibiliseringen gives det pågældende allergen (græs,birk, husstøv, bi,hveps ) ind i underhuden. Herved fremkaldes en allergisk reaktions i kroppen, men ikke så meget at det giver sygdom. Ved at øge denne dosis der indgives ca l gang om ugen i 18 uger (kan variere hos os fra 6-14dage efter sidste injektion) "vænnes" kroppen i langsomt tempo til at reagere, uden at give symptomer.

Efter denne opdoseringsfase kommer en vedligeholdelsesbehandling over 3 år, hvor der vaccineres ca hver 6.uge  (kan variere ca. 14 dage).

 

Praktiske forhold omkring allergi-vaccination.

 • Vi opbevarer allergi-vaccinationen i køleskab, så det holder den samme temperatur hele tiden.
 • Den dag hvor der vaccineres, skal der tages en anti-histamin tablet om morgenen (tbl. Aerius).
 • Før allergivaccinationen skal man puste i  et såkaldt peek-flow meter for at se, hvad lungefunktionen er.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tages en dyb indånding hvorefter der pustes maximalt ud - det aflæses, hvor mange ml man har pustet.

 

Når man er ankommet checker man at medicin og patient passer samme. Det gør både sygeplejerske og patient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det noteres i dagbogen (se nedenfor)

Der gives allergen ind i underhuden, og det er meget vigtigt at man er omhyggelig  med at give det langsomt og på den rette måde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er muligt at vaccinere børn  uden problemer- vores yngste har været 5 år.

Der skrives i dagbogen, som patienter medbringer som en slags vandrejournal hver gang.

 

Efter vaccinationen skal man observeres ½ time, for at sikre sig at der ikke udvikles symptomer. Der laves igen en lungefunktionstest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vej hjem - Resten af dagen, må der ikke laves større fysiske udfoldelser og man skal undgå udsættelse for allergener den pågældende dag. Det betyder f.ex, at man ikke må spille fodbold, gå til gymnastik eller andet.

 

Allergi-dagbog

I hele allergi-behandlingsforløbet har pt. en dagbog med sig. Heri er der anført hvilke symptomer der er ved start af behandlingen, og hvilken medicin der er taget for den allergiske sygdom.

Det noteres hvad lungefunktionen har vist hver gang, der vaccineres. Det skrives hvad der er givet og hvornår.

Det beskrives om der kommer lokal hævelse og rødme, og str. Angives i cm.

Det anføres hvilke forholdsregler der skal tages, hvis der skulle komme problemer efter allergi-vaccinationen.

 

 

Tablet behandling af græspollen-allergi - Grazax

Patienter med græspollen allergi, der ikke  har græspollen relateret astma, har i stedet for vaccination mulighed for at behandle deres allergi med tbl. Grazax.

Behandlingen strækker sig over 3 år, hvor man skal tage en tablet daglig. Den første tablet tages under et besøg hos øre-næse-halslægen, hvorefter patienten observeres i ½ time. Går det uden komplikationer, fortsætter man behandlingen derhjemme. Det er vigtigt at man husker at tage medicinen hver dag

Behandlingen opstartes, når der ikke er græspollen i luften, dvs. om efteråret/vinteren.

Behandling med Grazax koster ca. 200 kr/måned, i 3 år. Sygesikringen Danmark yder tilskud. 

 

4.
Oplæring i og information af sygdommen til  den enkelte.

Da allergi oftest er en kronisk sygdom er det vigtigt at den enkelte ved så meget om symptomer og behandling som muligt. Det er vigtigt at vide, hvad man kan gøre for at minimere evt. udsættelse for allergen. Der oplyses om evt. krydsallergi -  og der udleveres en del informationsmateriale, afhængig af, hvilken type allergi der er tale om.

Det er vigtigt at være opmærksomme på at mere ukarakteriske symptomer på søskende og familjen i øvrigt kan skyldes ubehandlet allergi, som er en stigende sygdom i samfundet

 

 

Hvad er immunterapi?

Der findes to forskellige måder, man kan give immunterapi på, ved indsprøjtninger eller som tabletter. I Danmark bruges oftest den klassiske immunterapi med indsprøjtninger under huden (subkutan immunterapi). Immunterapi med tabletter gives som tabletter under tungen (såkaldt sublingual immunterapi). Indtil videre er der kun markedsført 2 produkter til sublingual immunterapi (tabletter mod græspollenallergi og mo husstømider).

Princippet i den klassiske subkutane immunterapi er, at allergenerne gives som indsprøjtning under huden. I starten vaccineres du med meget små doser af det allergen (f.eks. birkepollen), der er årsagen til allergisymptomerne. Denne dosis øges gradvist for at kroppen kan opbygge modstandskraft, og for at du ikke får så kraftige allergisymptomer. Ved sublingual immunterapi får man den samme dosis fra starten.

Immunterapi har i mange kliniske undersøgelser vist sig at være en effektiv behandling af visse allergiske sygdomme. Virkningen af immunterapi indsætter langsomt, og den kan i starten ikke fjerne alle symptomer. Det er derfor vigtigt, at du bliver ved med at tage den allergimedicin, du plejer at bruge. Før du stopper med allergimedicin, skal du aftale dette med din praktiserende læge eller ørelæge på Budolfi Plads.

 

Undersøgelser før behandling

Inden behandlingen startes, skal vi sikre os, at det allergen, du skal vaccineres med, er den vigtigste årsag til din sygdom. Der skal derfor udføres priktest og blodprøver og din lungefunktion skal måles. Herefter vil der blive lagt et program for den videre behandling.

 

Selve behandlingen

Behandlingen med indsprøjtninger opdeles i to faser, opdosering og vedligeholdelse (med den dosis, du skal fortsætte med i resten af behandlingsforløbet). Den første del af behandlingen hvor dosis øges, foregår en gang om ugen. Ved den første behandling skal der gives to injektioner med 30 minutters mellemrum. Herefter får du kun en indsprøjtning pr. gang. Vedligeholdelsesdosis nås sædvanligvis efter cirka14 ugers behandling og derefter øges intervallet mellem indsprøjtningerne gradvist til 6 uger.

Ved sublingual immunterapi får man den samme dosis fra starten.

For at opnå en langtidseffekt, så behandlingen også virker efter ophør med vaccinationerne, skal den gennemføres i 3 år (6 indsprøjtninger om året).

Der er under hele behandlingen – specielt under den første del med dosisøgning – en beskeden risiko for, at indsprøjtningerne kan udløse allergisymptomer. Af hensyn til din egen sikkerhed skal du derfor være under observation 30 minutter efter hver vaccination, og du må ikke forlade klinikken, før injektions-stedet på armen er undersøgt. Astma-og høfeberpatienter skal måle peak-flow før og efter hver vaccination. Du skal i det første døgn efter indsprøjtning registrere hævelse på injektionsstedet og andre gener, hvis de skulle opstå.

 

Vigtigt at vide

Hvis du efter at have forladt klinikken bliver utilpas og/eller udvikler allergisymptomer som høfeber, hudkløe eller nældefeber andre steder på kroppen end der, hvor du er blevet vaccineret, skal du straks indtage en antihistamintablet. Hvis denne ikke virker i løbet af 30 minutter, skal du søge læge eller tage på skadestuen og der oplyse, at du er blevet vaccineret.
Du skal undgå at drikke alkohol mindst 8 timer før en vaccination, da alkohol øger risikoen for bivirkninger.

Andre typer af vaccinationer bør ikke gives indenfor en uge før og efter allergivaccination.

Efter vaccinationen bør du ikke resten af dagen udøve anstrengende sport eller anden form for hård fysisk aktivitet, da dette kan provokere allergisymptomer.

Indsprøjtningerne gives ikke, hvis du inden for de sidste 3 dage før en vaccination har haft en infektionssygdom (f.eks. forkølelse eller influenza) eller forværring af allergiske symptomer. Er du syg eller på anden måde forhindret i at møde op, bedes du ringe og aftale ny tid til vaccination. 
Hvis du udebliver uden afbud, vil du ikke blive indkaldt men skal selv tage kontakt til os.


Ørelægerne Budolfi Plads – åbningstider

Hverdage mellem kl. 9.00 og 15.30 samt tirsdag til kl. 16.30.

Telefonnummer: 98 13 30 44

 

Redigeret feb. 2022, PB