Høreapparat-tildeling

Vi har igennem 10 år haft offentlig høreapparat-funktion. 

Det betyder at du hos os kan få høreapparat, som det foregår på de offentlige høreklinikker.

Vi hører om dine høremæssige problemer, undersøgelser dig og vejleder dig herudfra.

Afhængigt at dit behov hjemme og på arbejde, og din hørenedsættelse får du det høreapparat, der hjælper dig bedst - uden at du skal søge om tilskud ved regionen, og uden at du skal betale for det.

Høreapparatet er til "låns" - hvilket betyder, at du ,hvis du taber det, skal søge regionen om evt. erstatnings-høreapparat.

Vi har også privat høreapparat-funktion se Budolfi Høreklinik hvor du kan læse om os og  vores tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny-informationspjece til dig der overvejer hoereapparat

Informationspjece - høretab

Hvis du selv – måske efter samtale med din familie og dine nærmeste – overvejer høreapparatbehandling pga. nedsat hørelse – kan vi hjælpe dig.

Du kan få en konsultation hos øre-næse-halslægen, hvor vi hører hvori dit problem består.

Hvor meget generer hørenedsættelsen dig i dagligdagssituationer,
arbejdssituationer eller festlige sammenhænge?
Føler du dig udenfor i sociale sammenhænge?
Har du specielle forhold i dit arbejde eller fritidsliv, der hæmmer dig
høremæssigt?
Er du generet af tinnitus?
Vi undersøger dig i øre-næse-halsområdet og vurderer din øregang og dit mellemøre.

Der laves en høreprøve, der viser hvor udtalt din hørenedsættelse er, og ved hvilke toner (frekvenser) du har hørenedsættelse.

Hvis det konkluderes, at du vil have gavn af høreapparat, kan vi tilbyde dig en tid snarest til yderligere undersøgelse af din hørelse og stillingtagen til, hvilket apparat der kan hjælpe netop dig og dit høretab.

Øre-næse-halsklinikken har indgået aftale med Region Nord om at vi kan uddele høreapparater til personer bosiddende i region Nord uden egenbetaling.

 

Hvor foregår det

Den første samtale og undersøgelse foregår i øre-næse-halsklinikken - enten i Thisted eller i Nykøbing.

Selve høreapparattilpasningen og uddelingen foregår i vore klinik i behandlerhuset, Strandparken 48 , Nykøbing (det gamle sygehus).

Den varetages af audiologiassistent Camilla Yde Kromann eller Jette Grarup

 

 

Høreapparattildelingen

Hvis det er første gang du skal have høreapparat vil vi give dig realistiske forventninger til hvordan høreapparatet kan hjælpe dig.

Hvilket apparat der vil hjælpe dig mest afhænger af hvordan og hvor stort dit høretab er.

Din øregangs form og forholdene i øregang og mellemøre har også betydning for om et mindre apparat i øret eller en ørehænger er det bedste valg.

Specielle hørebehov kan også gøre at man skal vælge det ene apparat frem for et andet.

Vores audiologiassistent vil sammen med dig forsøge at finde den rette behandling – og de rette apparater.

Afhængigt af hvilket apparat du skal have – tages der evt. aftryk af dit øre.

 

Du får en ny tid, hvor høreapparatet tilpasses, og du bliver vejledt i betjening af dit nye høreapparat. Vi kontrollerer dig efter en måned for at høre, hvordan det er gået. Der kan evt. være behov for justering af apparatet.

 

Som høreapparatbruger er det vigtigt at holde øregange rene for voks. Én af de hyppigste grunde til at høreapparatet hyler - er ørevoks. Du er altid velkommen til at ringe og få en tid til oprensning hos ørelægen i Aalborg, Thisted eller Nykøbing.

 

Fornyelse af høreapparater.

Hvis du har haft høreapparater før, og de er mere end 4 år gamle, har du mulighed for at få nye apparater.

Det er vigtigt at dine apparater ER 4 år gamle, og det bedste er, hvis du kan fremskaffe datoen for sidste gang du fik høreapparater. Ellers kan vi være behjælpelig med at finde ud af, hvornår du har fået høreapparater sidst.

Hvis der er sket en væsentlig ændring af din hørelse, kan høreapparater tildeles før der er gået 4 år. Det afgøres af ørelægen.

 

Når du har fået udleveret dit nye høreapparat

Samtidig med udlevering af dine nye høreapparater har du fået en informationsfolder om muligheden for at få råd og vejledning af hørepædagog og høreomsorgshjælper.

 

 

Specielle behov

Hvis du hjemme har behov for at dit TV f.eks kan forstærkes for dig – men ikke for alle andre i rummet – kan det være en god ide med en tele-slynge (en del af dit høreapparat). Det kan være at du skal have din telefon eller din dørklokke forstærket. Vi fortæller dig, hvordan det kan iværksættes.

 

Problemer med høreapparatet

Hvad skal jeg gøre, hvis jer har problemer med høreapparatet:

Du kan kontakte os eller hørepædagog

  • Hvis du mangler batterier til dit nye apparat.
  • Hvis du mangler slange eller filter til dit nye apparat.
  • Hvis du synes det nye apparat mangler forstærkning.
  • Hvis du trænger til at få renset ørerne for voks.
  • Hvis du i øvrigt har problemer med dit apparat.
  • Husk altid at tage høreapparat og kopi af høreprøve med ved alle henvendelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigeret feb. 2022, PB