Ønsker du at klage

Sundhedspersonalet vil gerne lære af dine oplevelser. Hvis du er utilfreds med f.eks. et behandlingsforløb eller har haft en oplevelse du gerne vil sikre, at andre patienter ikke får, vil vi meget gerne tale med dig om det. Dels for at afklare eventuelle misforståelser, dels for at få en mulighed for at rette op på forholdene og lære af netop dit forløb. Du kan ringe eller skrive direkte til os. Har du talt med os og fortsat har forhold der skal undersøges nærmere eller klages over kan du i nedenstående læse om dine muligheder..

 • Hvem skal behandle din klage?
 • Andre muligheder
 • Klager over praktiserende sundhedspersoner
 • Få vejledning hos Patientkontoret

 

Hvem skal behandle din klage?

Du kan som udgangspunkt selv vælge, om du vil have din klage sagsbehandlet i Region Nordjylland eller i Styrelsen for Patientklager.

Klag til Region Nordjylland

Region Nordjylland vil meget gerne høre om dine oplevelser, lære af dem og bruge dem til gavn for andre patienter og pårørende. Vi kan sagsbehandle alle typer af klager i sundhedsvæsenet, fx

 • operation/behandling
 • forsinket eller forkert diagnose
 • ventetider
 • fejlmedicinering
 • manglende information
 • dårlig kommunikation
 • parkeringsforhold
 • forplejningen
 • andre forhold, som du ikke har været tilfreds med på hospitalet.

Regionen kan dog ikke træffe afgørelse om din behandling eller om dit forløb har været i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. 

Læs mere om din klage til sagsbehandling i Region Nordjylland

Klag til Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager kan kun behandle visse typer af klager. De kan behandle klager over sundhedsfaglig behandling, fx

 • operation
 • medicinsk behandling
 • dit forløb
 • en konkret sundhedspersons faglighed.

De kan også behandle klager vedrørende brud på dine patientrettigheder, fx

 • afgørelser om aktindsigt
 • refusion af udgifter til behandling i udlandet
 • udgifter til kørsel. 

Styrelsen for Patientklager sagsbehandler ikke klager over fx

 • kommunikation
 • personalets adfærd
 • de fysiske rammer

Styrelsen for Patientklager træffer en afgørelse, der udløser kritik eller ikke kritik over behandlingsstedet eller en navngiven sundhedsperson.

Bemærk, at Styrelsen for Patientklager ikke kan tilkende erstatning.

Sender du din klage til sagsbehandling i Styrelsen for Patientklager, er de tovholder på din klage.

 

Andre klagemuligheder

Indberet en utilsigtet hændelse

Ønsker du at videregive information (uden at klage) med det formål at forebygge gentagelser af dine oplevelser, kan du indberette en utilsigtet hændelse.

Søg om patienterstatning

Ønsker du erstatning for en skade sket i sundhedsvæsenet i forbindelse med udredning eller behandling, skal du sende en anmeldelse til Patienterstatningen.

 

Redigeret feb 2022, PB