Ønsker du at klage

Sundhedspersonalet vil gerne lære af dine oplevelser. Hvis du er utilfreds med f.eks. et behandlingsforløb eller har haft en oplevelse du gerne vil sikre, at andre patienter ikke får, vil vi meget gerne tale med dig om det. Dels for at afklare eventuelle misforståelser, dels for at få en mulighed for at rette op på forholdene og lære af netop dit forløb. Du kan ringe eller skrive direkte til os. Har du talt med os og fortsat har forhold der skal undersøges nærmere eller klages over kan du i nedenstående læse om dine muligheder..

  • Hvem skal behandle din klage?
  • Andre muligheder
  • Klager over praktiserende sundhedspersoner
  • Få vejledning hos Patientkontoret

 

Hvem skal behandle din klage?

Du kan som udgangspunkt selv vælge om du vil have din klage sagsbehandlet i Region Nordjylland eller i Patientombuddet.

Region Nordjylland vil gerne sagsbehandle alle typer af klager i sundhedsvæsenet, og det uanset om din klage for eksempel handler om serviceniveauet, de fysiske rammer, sundhedspersoners adfærd, ventetider, den sundhedsfaglige behandling eller manglende indfrielse af dine patientrettigheder mv.

Sender du din klage til sagsbehandling i Region Nordjylland er vi tovholder på din klage.

Patientombuddet behandler kun klager med et sundhedsfagligt indhold eller klager vedrørende brud på dine patientrettigheder. Det vil sige at Patientombuddet sagsbehandler ikke klager over for eksempel kommunikation, personalets adfærd eller over de fysiske rammer. Patientombuddet træffer en afgørelse, der udløser kritik eller ikke kritik over behandlingsstedet eller en navngiven sundhedsperson. Patientombuddet kan ikke tilkende erstatning. 

Sender du din klage til sagsbehandling i Patientombuddet er de tovholder på din klage.

 

Andre muligheder

Ønsker du at videregive information (uden at klage) med det formål at forebygge gentagelser af dine oplevelser, kan du indberette en utilsigtet hændelse

Ønsker du erstatning for en skade sket i sundhedsvæsenet i forbindelse med udredning eller behandling, skal du sende en anmeldelse til Patienterstatningen

Ønsker du at klage over afgørelser vedr. ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, skal du sende en rettighedsklage til Patientombuddet

 

Klager over praktiserende sundhedspersoner

Ønsker du at klage over den sundhedsfaglige behandling hos praktiserende sundhedspersoner, skal din klage behandles af Patientombuddet.

Ønsker du at klage over andet end den sundhedsfaglige behandling hos praktiserende sundhedspersoner - f.eks. adfærd eller service hos egen læge, speciallæge, fysioterapeut eller øvrigt personale i klinikken, skal klagen være modtaget inden 6 uger efter det forhold, der giver anledning til klagen. Klagen behandles i samarbejdsudvalget mellem det speciale, det drejer sig om og Primær Sundhed. Læs mere her

 

Få vejledning hos Patientkontoret

Du er altid velkommen til at kontakte Patientkontoret, hvor patientvejlederne kan vejlede dig i forhold til netop dine rettigheder og muligheder. Patientkontoret kontakter gerne sygehuset ved behov, hjælper dig med at udfylde et eventuelt klageskema til Patientombuddet eller en anmeldelse til Patienterstatningen og sender gerne din klage eller anmeldelse til rette instans.
 
 
(http://www.rn.dk/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Dine-rettigheder-som-patient/Oensker-du-at-klage.aspx)

 

 

Redigeret sept 2019, PB

 

Vi benytter cookies på denne hjemmeside
Denne hjemmeside benytter statistik cookies - Læs mere